Nekklachten

Nekklachten staan, naast rugklachten, bovenaan in de lijst van meest voorkomende klachten in de fysiotherapiepraktijk. Meestal komen ze voor in combinatie met klachten richting de schouders en/of armen of met hoofdpijn. De combinatie met schouders en/of armen kan ook zijn oorsprong hebben in de schoudergordel, de bovenste ribben of een combinatie van deze. Dat maakt de behandeling van dit type klachten moeilijk. Essentieel is dat de behandelaar het mechanisme van het ontstaan van de pijn helder krijgt zodat hij of zij tijdens de behandeling het probleem bij de wortel aanpakt en niet verzandt in symptoombestrijding. Die essentie is de kern van het handelen van ManualFysion.

Lees meer

De meest voorkomende oorzaken van nekklachten die in aanmerking komen voor behandeling in de fysiotherapiepraktijk staan hieronder beschreven. Dit overzicht is niet compleet, daarvoor is deze materie te complex. Het verschaft wel, zo compact mogelijk, informatie over het kader waar binnen de meeste nekklachten bij ManualFysion behandeld worden.

Er kan sprake zijn van een bewegingsbeperking in één of meer gewrichtjes die wervels met elkaar verbinden (wervelblokkade). Dit heeft tot gevolg dat meerdere gewrichtjes anders gaan bewegen en dat er veranderingen plaatsvinden in spieren die de nek aansturen. Eén probleem veroorzaakt zo een keten van stoornissen die een zodanig klachtenbeeld oproept dat het bepalen van de primaire oorzaak moeilijk wordt. De goede behandeling spoort de primaire bewegingsbeperking op en mobiliseert die tot normale bewegelijkheid eventueel aangevuld met aanpak van secundaire stoornissen. En dergelijk stoornis kan solitair voorkomen maar ook onderdeel uitmaken van bijvoorbeeld artrose (slijtage) in de nek of van de ontstane situatie na een trauma.

Er kan sprake zijn van een hypermobiliteit of instabiliteit, dit is een overmaat aan bewegelijkheid tussen twee wervels. Dit kan ontstaan door het vaak langdurig innemen van een ongunstige houding of als gevolg van een trauma. De overmaat aan bewegelijkheid gaat meestal gepaard met een gebrek aan controle over die bewegelijkheid door de spieren. Daardoor is de mechanische belasting in de gewrichtjes en op kapsels, banden en tussenwervelschijven van de nek te groot met pijn tot gevolg. Het is niet mogelijk de overmaat aan bewegelijkheid te verminderen. De best mogelijke behandeling is daarom de spieren rond de nek zo goed te trainen dat zij de overmaat aan bewegelijkheid kunnen controleren. Deze stoornis kan ook voorkomen in combinatie met een bewegingsbeperking zoals hierboven beschreven. Deze problemen hebben de neiging elkaar te versterken en maken het herkennen en behandelen van deze beelden moeilijker.

Er kan sprake zijn van een stoornis in de spierfunctie. Het betreft dan meestal een combinatie van meerdere disfuncties in verschillende spieren. Een combinatie die veel voorkomt is zwakte van de ene spier met verkorting van een andere spier met tegenovergestelde functie. De foutieve spierfunctie leidt tot een verandering van mechanische belasting in de gewrichtjes en op kapsels, banden en tussenwervelschijven van de nek. Naast primaire pijn uit de spieren zelf kan zo`n disfunctie secundair pijn uit deze structuren tot gevolg hebben. De behandeling moet zich er op richten de normale spierfunctie te herstellen met behulp van training.

Om inzicht in nekproblematiek te krijgen zijn de diverse mechanismen van nekklachten hier gescheiden vermeld, maar meestal komen ze in combinatie voor. Dat maakt diagnostiek en behandeling van nekklachten ingewikkeld. Daarnaast hebben dergelijke klachten ook een mogelijk negatieve invloed in de verder mechanische keten en een mogelijk nadelige invloed op het functioneren van het zenuwstelsel, de circulatie en de psyche van de mens. Daar wordt hier niet verder op ingegaan, maar het geeft wel aan hoe complex nekklachten kunnen zijn.
Om die reden investeert ManualFysion in kennis en expertise zodat elk nekprobleem bij de oorzaak wordt aangepakt en, indien mogelijk, opgelost wordt.