Manuele therapie

De manueeltherapeut is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich verder verdiept heeft in de functie van het bewegingsapparaat en wat daarmee fout kan gaan. Hij of zij heeft zich bekwaamd in het onderzoek en de behandeling daarvan met specifieke technieken.

Met een aantal testen worden gewricht, spieren, zenuwen en hun onderlinge relaties getest. Meestal worden ook aangrenzende gewrichten van het aangedane gewricht getest om duidelijkheid te krijgen in hun functioneren in relatie tot elkaar, de zo geheten ketendiagnostiek. Het onderzoek gaat dus verder dan het vaststellen van de pijnlocatie. Het doel van het onderzoek is om het hele mechanisme dat de pijn veroorzaakt te begrijpen. Immers dan is gerichte therapie mogelijk en zal die dus gericht zijn op de oorzaak en zodoende voorwaarden scheppend zijn voor herstel.

De manueeltherapeut onderscheidt zich van de fysiotherapeut door de diepgang ten aanzien van kennis en een groter arsenaal aan onderzoek- en behandeltechnieken waarvan de manipulatie (het `kraken`) de bekendste is.